Programování robotů

Na programování průmyslových robotů je možné použít různé metody.

  • Ruční nastavení
  • Učení
  • Počítačové programovaní
  • Vlastní inteligence robota

Při programování se používají různé programovací jazyky, ať už obecné, nebo určené pro jeden typ robota / výrobce. Tyto jazyky mají často speciální funkce, které popisují řešení problematiky robotů nebo manipulátorů.

Každý programovací jazyk má svoji syntaxi pro všechny instalace, které je nutné zadávat při programování úloh. Jednotlivé přípravy jsou zadány do řídicího programu, podobně jako při klasickém počítačovém programování. Během celého procesu je vykonání pracovního cyklu robota – úkoly, které byly určeny. V současnosti jsou možnosti využití robotů velmi rozsáhlé, ať už jde o manipulaci, montáž, obrábění, svařování, konstruování, kolaboraci s člověkem apod.

>> Zpět na Slovníček pojmů…