Automatizované značení hliníkových dílů

Projekt na značení hliníkových dílů Ve strojírenském průmyslu mnoho výrobců požaduje automatizované značení. Zákazník nás oslovil s poptávkou na značením hliníkových dílů. Bylo potřeba nesmazatelným způsobem vyznačit na obrobené hliníkové odlitky 2D kód, ten ověřit a odeslat do nadřazeného systému zákazníka. Dále pak rozlišovat několik výrobních dílů a na každý z nich vyznačit správný kód. Pro zákazníka jsme tak vytvořili pracoviště se čtyřpozičním karuselovým stolem, do kterého obsluha ručně zakládá a odebírá díly. Obsluha založí díl a bez jakékoliv nutnosti volby programu nebo složitého nastavováním jen stiskne tlačítko start. Stanice ho posune do prostoru kamery, tam je díl identifikován a automaticky zvolen příslušný 2D kód. Po založení dalšího dílu dojde k posunu na pozici, která je osazena laserem. Laser zajistí samotné označení 2D kódem na základě informací z kamery ví, o který díl a kód se jedná. Po dalším založení je díl posunut do prostoru osazeného čtečkou, 2D kód je kontrolován a zaveden do systému. Další posunutý díl dostane do prostoru operátora a ten ho vybere. Díky karuselové koncepci probíhá značení a kontrola v době, kdy obsluha díly zakládá či odebírá, a tak jsou minimalizovány prostoje. To následně přináší hlavně zefektivnění výroby a velkou úsporu nákladů.