APX

Aplikátory řady APX 7000 umožňují vynikající flexibilitu v přímé aplikaci štítků na požadovaný produkt.

Tento aplikátor lze připojit k různým tiskovým modulům CV, jako je například ILX apod. Automatické nanášení etikety se provádí pomocí speciální podtlakové destičky, která etiketu drží vakuovou technologií do té doby, než dostane senzorem pokyn k aplikaci na produkt. Poté vyjede pneumatický válec s aplikační destičkou k produktu a kontaktem etikety s produktem se přenese etiketa na požadované místo. Celý proces je automaticky monitorován a řízen senzory.

U APX 7000 je možné etiketování shora, zespodu nebo dokonce ze stran. Díky tomu lze APX 7000 dokonale integrovat prakticky do jakékoli výrobní infrastruktury.

O společnosti Carl Valentin