Linerless

Model Linerless je světově unikátní aplikátor etiket s termo-transferovým dotiskem, který umí tisknout na etikety bez nosiče a tyto etikety rovnou stříhat na požadovanou délku a aplikovat je na produkt.

Díky tomuto řešení z výroby úplně odpadne nutnost vyhazování nosičů etiket a zvýší se produktivita.

O společnosti Arca