Squix Axon 2

Aplikátory etiket cab Squix Axon 2 jsou vhodné zejména pro aplikaci malých etiket na válcové předměty – zkumavky, vialky, dózy aj. používané v laboratořích a farmacii.

Do aplikátoru je možné vkládat válcové předměty od 25 do 120 mm a průměru od 7 do 22 mm. Aplikace probíhá zcela automaticky, přičemž v případě tisku kódů, je možno tyto kódy zpětně načítat a ověřit tak jejich čitelnost.

O společnosti cab