Standard

Pneumaticky nebo elektricky poháněný mikroúderový značící stroj vysokou frekvencí přesně umístěných mikrobodů umožňuje označení široké škály znaků, tvarů, 2D kódů, obrázků atd., uložených v paměti, a to v požadovaném rozměru a intenzitě.