Automatizace

Automatizace představuje průběh různých výrobních, řídících a jiných procesů bez přímého zásahu člověka.

Automatizace představuje průběh různých výrobních, řídících a jiných procesů bez přímého zásahu člověka. Jde zejména o činnosti, které by člověk sám nedokázal provést, případně by mu tyto činnosti trvaly velmi dlouho, nebo jejich provádění by bylo únavné. Automatizace nevylučuje zcela účast člověka, který kontroluje a obecně řídí práci strojů (seřizování strojů, zadání programu, zásobování materiálem, údržba), ačkoli s rozvojem automatiky stroje stále více přebírají i tyto funkce. Automatizace přispívá ke zvyšování produktivity práce, efektivnosti řízení výroby, růstu výroby, snižování nákladů a zlepšování kvality výrobků.

>> Zpět na Slovníček pojmů…