Automatizační technika

Automatizace představuje průběh různých výrobních, řídích a jiných procesů bez přímého zásahu člověka. Přispívá ke zvyšování produktivity práce.

Automatizace představuje průběh různých výrobních, řídících a jiných procesů bez přímého zásahu člověka. Jde zejména o činnosti, které by člověk sám nedokázal vykonat, případně by mu tyto činnosti trvaly velmi dlouho, nebo jejich vykonávaní by bylo únavné.

Automatizace nevylučuje zcela účast člověka, který kontroluje a všeobecně řídí práci strojů (nastavovaní strojů, zadaní programu, zásobovaní materiálem, údržba), ačkoli s rozvojem automatiky stroje stále více přebírají i tyto funkce. Automatizace přispívá ke zvyšování produktivity práce, efektivnosti řízení výroby, růstu výroby, snižování nákladů a zlepšování kvality výrobků.

V rámci automatizační techniky nabízíme individuální řešení pro označování, kontrolu a automatizaci.

  • Automatizované a robotizované jednoúčelová zařízení
  • Komplexní řešení pro označování, identifikaci, sledování a kontrolu výrobků
  • Optimalizace efektivity značícího procesu v každém průmyslovém odvětví
  • Automatizace všech značících technologií od ink-jetu přes mikroúder až po laser
  • Software na zakázku, programování PLC
  • Optická kontrola
  • Integrace do stávajících linek

>> Zpět na Slovníček pojmů…