CO2 laser

CO2 laser slouží na bezkontaktní značení výrobků. Aktivní medium je oxid uhličitý.

CO2 laser je zařízení na bezkontaktní značení výrobků nebo obalů, při kterém je zesílený paprsek světla zaostřen na velmi malý bod a na značeném povrchu zanechá nesmazatelný kód. V CO2 laseru je aktivní medium oxid uhličitý.

CO2 laser umožňuje značit alfanumerické znaky, čárové i 2D kódy, loga, grafiky, automatické čítače atd. na širokou škálu materiálů – zejména na papír, sklo, kůži, dřevo. Značení je rychlé, přesné a trvanlivé bez nutnosti použití spotřebního materiálu. CO2 laser se používá zejména ve sklářském, dřevařském, potravinářském průmyslu.

>> Zpět na Slovníček pojmů…