Datamatrix

Datamatrix je dvourozměrný kód sestávající z černých a bílých „buněk“ uspořádaných do pravoúhlého tvaru, ve kterých je zakódována informace.

Datamatrix je dvourozměrný kód sestávající z černých a bílých „buněk“ uspořádaných do čtvercového nebo obdélníkového tvaru. Umožňuje uložit větší množství informací než běžný, lineární čárový kód. Informace, které jsou zakódované, mohou být textové nebo číselné údaje. Datamatrix je vhodný pro označování i velmi malých součástek, protože jeho velikost může být řádově v mm2.

V průmyslu lze kódy Datamatrix označit na komponenty různými metodami, jako například laserové značenímikroúderink-jet či etikety. Datamatrix kódy zajišťují zpětnou dohledatelnost produktů napříč všemi výrobními operacemi. Je ideálním řešením pro zajištění sledování původu výrobků a uchování potřebných informací, které lze následně číst systémy strojového vidění.

>> Zpět na Slovníček pojmů…