Formy gravírování

Gravírování lze realizovat třemi základními způsoby – ruční gravírování, rotační gravírování a laserové gravírování.

Gravírování lze realizovat třemi základními způsoby – ruční gravírování, rotační gravírování a laserové gravírování.
Nejstarší a nejnáročnější metodou je ručního gravírování, na které se používá gravírovací nástroj. Protože práci vykonává člověk, gravírování nemusí být tak přesné jako gravírování řízené počítačem. Využívá se například ve šperkařství.
Další formou gravírování je rotační. Tato gravírovací metoda používá k vytvoření rytiny nástroj, který řídí stroj. Design je předprogramovaný do počítače, což umožňuje mnohem přesnější gravírování. Rotační gravírování se ale nemůže se použít pro materiály, které jsou citlivé na teplo, kvůli tření, které vzniká při této formě gravírování a může potenciálně poškodit výrobek.
Nejmodernější forma gravírování je laserové gravírování !chybí článek!. Tloušťka laserového paprsku lze upravovat tak, aby se zvětšila nebo zmenšila celková šířka rytiny. Laser se může také zesílit, aby bylo rytí hlouběji. Gravírování laserem lze použít prakticky na jakémkoliv materiálu, dokonce i na papíře. To znamená, že se dá použít na téměř všechny předměty z kovu, plastu, dřeva, skla, kůže a papíru.

>> Zpět na Slovníček pojmů…