Inkjet

Inkjet je průmyslová tiskárna pro označování produktů proměnlivými údaji včetně dat expirace, čárových a 2D kódů či šarží apod.

Inkjet (CIJ) je tiskárna pro zajištění přesného a konzistentního označování a kódování produktů. Poskytuje nákladově efektivní způsob tisku proměnlivých údajů včetně dat expirace, čárových a 2D kódů či šarží na výrobních linkách apod. na dodržování stále přísnějších právních předpisů nebo na zajištění sledovatelnosti.

Inkjet představuje bezkontaktní systém určený na značení produktů různých povrchů a materiálů. Mikroprocesorem ředěný inkoust je pod tlakem přiváděn do potlačovací hlavy, kde přes elektronickou trysku s krystalem spolu s vibracemi a elektromagnetickým polem je dělený do malých teček. Tečky pak směřují přes nabíjecí elektrodu a vychylovací podložku do otvoru hlavy směrem na označovaný předmět. Vychylovací podložka následně upraví směrování negativně nabitých teček směrem ven k předmětu s požadovanými podmínkami umístění tečky. Výška a velikost zprávy je ovlivněna zadanou matricí značení např. 5 x 5, 5 x 7

Inkjety dosahujeme vysoké kvalitu tisku i při vysokých rychlostech na různé druhy a povrchy materiálů / PVC, sklo, kov, papír, dřevo … / bez porušení povrchu označovaného předmětu širokou škálou inkoustů různé barevnosti a chemického složení.

>> Zpět na Slovníček pojmů…