Programování PLC

PLC (z anglického programmable logic controller) je poměrně malý průmyslový počítač používaný pro automatizaci procesů – řízení strojů nebo výrobních linek.

Pro PLC je charakteristické, že program probíhá v tzv. cyklech. Programování PLC, které vede k realizaci žádaných úkolů se provádí v různých jazycích. Dlouho neexistoval standard v oblasti jazyků pro PLC, v současnosti standardy pro programování PLC definuje norma IEC 61131-3.

>> Zpět na Slovníček pojmů…