Strojové vidění

Strojové vidění je průmyslový kamerový systém, který digitalizuje zkoumaný objekt na obrázek a analyzuje jej prostřednictvím softwaru.

Strojové vidění je průmyslový kamerový systém, který digitalizuje zkoumaný objekt na obrázek a analyzuje jej prostřednictvím softwaru. Využívá se zejména na kontrolu kvality součástek, rozpoznávání objektů, určování polohy (např. pro navádění robota), počítání kusů v balení, kompletní měření objektu: šířka, délka, měření trhliny v obrobku apod. Strojní vidění několikanásobně snižuje chybovost v porovnání s kontrolou člověkem. To vede ke zrychlení výrobního procesu či zvýšení kvality vyráběných produktů. Systémy strojového vidění zahrnují celé spektrum produktů od skenerů, čteček čárových a 2D kódů, přes inteligentní kamery až po vestavěné systémy, přičemž pokrývají širokou škálu požadavků na výkon a cenu v automobilovém, elektrotechnickém, potravinářském průmyslu, či logistice.

>> Zpět na Slovníček pojmů…