Vláknový laser

Vláknový laser slouží k bezkontaktní značení výrobků. Aktivní médium je optické vlákno dopované prvky jako je erbium, ytterbium, neodym, dysprosium, praseodym, thulium a holmium.

Vláknový laser je zařízení na bezkontaktní značení výrobků nebo obalů, při kterém je zesílený paprsek světla zaostřen na velmi malý bod a na značeném povrchu zanechá nesmazatelný kód. Ve vláknovém laseru je aktivní médium optické vlákno dopované prvky vzácných zemin, jako je erbium, ytterbium, neodym, dysprosium, praseodymium, thulium a holmium.

Vláknový laser umožňuje značit alfanumerické znaky, čárové i 2D kódy, loga, grafiky, automatické čítače atd. na širokou škálu materiálů – zejména na kovy a plasty. Značení je rychlé, přesné a trvanlivé bez nutnosti použití spotřebního materiálu. Vláknový laser se používá zejména v automobilovém, strojírenském, elektrotechnickém, a plastikářském průmyslu.

>> Zpět na Slovníček pojmů…