Výrobní šarže

Výrobní šarže je množství druhově totožných jednotek, které byly vyrobeny za stejných podmínek. Cílem označování šarže výrobku je možnost zpětného dohledání.

Výrobní šarže je množství druhově totožných jednotek, které byly vyrobeny za stejných podmínek (často bývají vyrobeny ve stejný den). Cílem označování výrobní šarže je možnost dohledat potraviny, léčiva či komponenty ve výrobě u nichž je podezření na zdravotní závadnost, či riziko vadného kusu.

Sledování šarží je dnes typické pro obory, kde je silný tlak na kontrolu jakosti. Zpětnou vysledovatelnost výrobních šarží nalezneme dnes především v oborech potravinářského, farmaceutického, automobilové průmyslu či strojírenského průmyslu.

>> Zpět na Slovníček pojmů…