YAG laser

YAG laser je zařízení na bezkontaktní značení výrobků nebo obalů, při kterém je zesílený paprsek světla zaostřen na velmi malý bod a na značeném povrchu zanechá nesmazatelný kód.

Nd: YAG laser je v dnešní době nejpoužívanější typ Pevnolátkového laseru. Aktivním materiálem je izotropní krystal Yttrium Aluminium Granátu (Y3Al5O12) dopovaný ionty neodymu (Nd3 +), barva monokrystalu je světle růžová až fialová v závislosti na koncentraci atomu neodymu.

YAG laser umožňuje značit alfanumerické znaky, čárové i 2D kódy, loga, grafiky, automatické čítače atd. na širokou škálu materiálů – zejména na kovy a plasty. Značení je rychlé, přesné a trvanlivé bez nutnosti použití spotřebního materiálu. YAG laser se používá zejména v automobilovém, strojírenském, elektrotechnickém a plastikářském průmyslu

Typická vlnová délka záření emitovaného z Nd: YAG laseru je 1064,1 nm. S menší účinností však může emitovat i záření o vlnových délkách 946, 1120, 1320 a 1440 nm. Buzený je nejčastěji xenonovou výbojkou nebo laserovou diodou. V závislosti na čase buzení může generovat záření jak v impulsním, tak v kontinuálním režimu. Maximální výkon v kontinuálním režimu dosahuje několik stovek wattů. V impulsním režimu se délka impulsu může v závislosti na druhu modulace jakosti rezonátoru pohybovat v rozmezí milisekund až po jednotky pikosekund (při použití Q-spínání).

Nd: YAG má díky vysokému výkonu a vhodné vlnové délce řadu uplatnění, používá se např. na vrtání, svařování, žíhání, řezání a značení. Dále své uplatnění našel i v medicíně, vědě, biologii a ve vojenských aplikacích.

 

>> Zpět na Slovníček pojmů…