Nahradí jednou QR kód občanský průkaz, kreditky, letáky či dokonce některé profese?

Shluk černých čtverečků, který je v podstatě jen novou, informačně „výkonnější“ verzí někdejších čárových kódů, se v poslední době prosazuje jako řešení základní otázky éry, v níž žijeme.

KÓD MŮŽE BÝT TÉMĚŘ VŠUDE

Vyhovuje mu jakýkoliv povrch, na kterém udrží tvar dvě barvy – černá a bílá. Plocha má být rovná (plechovka nebo láhev nejsou problém). Pokud má být používání praktické, měl by být kód větší než 2 x 2 centimetru. Uloží stovky až tisíce znaků. Není to velmi mnoho, ale ani málo. V průmyslu se ke čtení QR kódů využívají systémy strojového vidění.

ZALÍBIL SE ZÁKAZNÍKŮM

Z čistě laického, uživatelského pohledu existuje několik poměrně odlišných metod placení, v přibližném pořadí podle praktické použitelnosti

1. hotovost
2. platební karta s PIN kódem
3. bezkontaktní platební karta
4. placení mobilem
5. QR kód.

Čtvrté a páté místo se dá v podstatě spojit do jednoho.
Proč se QR kód začal prosazovat? Z globálního pohledu je to zřejmě i kulturní záležitost, už dlouho je široce používán ve východní Asii.