Pracovní stanice na značení konektorů pro elektromobily

Pracovní stanice na značení konektorů pro elektromobily

Jedním z našich nejnovějších projektů je stanice pro společnost, která se zabývá výrobou komponentů pro automobilový průmysl. Tato společnost nás oslovila s poptávkou na stanici, která bude provádět montáž, kontrolu a označení konektorů pro elektromobily. Vzhledem k množství verzí mělo být vše v duchu POKA-YOKE tak, aby nebylo možné založit a smontovat konektor z nesprávných komponentů.

Pro zákazníka jsme tak vytvořili pracoviště s 4-pozičním karuselovým stolem, který je osazen speciálními zakládacími přípravky, do kterých není možné založit nesprávnou součástku. Ty ze součástek, které se liší pouze barevným provedením jsou hlídané kamerou. Obsluha založí do přípravků jednotlivé komponenty, stanice vyhodnotí, zda je vše na svém místě a správného typu. Následně oznámí, že je vše připraveno a obsluha spustí cyklus. Zbytek je už proveden automaticky. Dojde tedy k smontování konektoru a karuselový stůl se pootočí o jednu pozici. Zde je umístěna další kamera, která kontroluje, zda montáž proběhla v pořádku. Díky použití karuselového stolu může obsluha již v této chvíli zakládat další součástky a nemusí čekat na dokončení celého procesu, vše je tedy prováděno efektivně a bez zbytečných prostojů. S dalším pootočením se konektor dostává do pozice, kde je pomocí mikroúderu označen. Tento způsob značení je trvalý, po celou dobu životnosti dílu je tak zajištěna jeho zpětná dohledatelnost napříč všemi výrobními operacemi. Ke značení však dojde pouze v případě, že kamera vyhodnotila jeho správné smontování. Nesprávné a tedy i neoznačené konektory stanice na další pozici vyřadí do uzamykatelného boxu na neshodné výrobky. Ty správné pak putují na dopravník a další operace.