Purex iFume 400i PVC

Purex iFume400i PVC je odsávací zařízení pro extrakci a čištění kouře a jiných nebezpečných plynů v průmyslových a laboratorních prostředích, které vznikají při kontaktu laserového paprsku s materiály na bázi PVC.

Purex iFume400i PVC je navržen tak, aby poskytoval vysoký výkon extrakce kouře a zabezpečoval bezpečné a zdravé pracovní prostředí.

Tento systém je vhodný pro odsávání výparů po laserovém značení pro středně a vysoce-kapacitní aplikace.

Díky agresivním sloučeninám, které je možno tímto zařízením odsávat, jsou útroby tohoto zařízení opatřeny speciální povrchovou úpravou a filtry, které zamezují případné korozi.

O společnosti Purex

Kategorie: Štítek: