Purex iFume 400i

Při laserovém značení se jistý stupeň povrchu termicky odbourává: „odpaluje“.

Toto termické odbourání obsahuje směs částic a plynných látek. Tepelná energie vede k tomu, že se plyny a okolní vzduch rychle rozpínají a vysoce zvířené unikají od povrchu, přičemž jsou veškeré částice unášeny plyny.

Purex iFume400i je pokročilé zařízení pro extrakci a čištění kouře a nebezpečných plynů v průmyslových a laboratorních prostředích.

Tento produkt je vyráběn společností Purex, která se specializuje na výrobu systémů určených k filtraci a čištění vzduchu.

iFume400i je navržen tak, aby poskytoval vysoký výkon extrakce kouře a zabezpečoval bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Tento systém je vhodný pro odsávání výparů po laserovém značení pro středně a vysoce-kapacitní aplikace.

O společnosti Purex

Kategorie: Štítek: