Inteligentní značení etiketami

Průmyslové značení 4.0

Smart Factory

V průmyslových odvětvích si stále více výrobních a logistických prostředí zakládá na systémech digitálního řízení procesů. Stroje si vyměňují informace s lidmi nebo s jinými stroji, samostatně zpracovávají údaje relevantní pro výrobu, dodávají údaje nebo je posílají dále. Klíčovými požadavky jsou individualizace, škálovatelnost, štíhlé a sledovatelné procesy, jakož i spolehlivé zařízení a komponenty.

Většina aplikací nebo služeb, na kterých jsou řídicí systémy založené, je umístěna na Internetu. Údaje ze senzorů, zařízení nebo softwaru se přenášejí do cloudu a dají se snadno vyměňovat mezi tiskárnami, roboty a IT systémy – za předpokladu, že všichni mluví stejným jazykem a porozumí si navzájem.

Protokol OPC UA vytváří sítě v průmyslové výrobě

Open Platform Communications Unified Architecture, zkráceně OPC UA, vytváří základ pro interakci strojů a komponent od různých výrobců v průmyslovém prostředí. V OPC UA byly různé specifikace sjednoceny s konzistentním datovým modelem, čímž se vytvořil nový standard rozhraní. OPC UA vytváří sítě v průmyslové výrobě, podobně jak je známe ze síťových a USB rozhraní v kancelářích.

Uvádíte do provozu výrobní závod? Nebo plánujete síťovat sklady ve smyslu Industry 4.0?

Pokud je k dispozici síť IP-ready, OPC UA může být již použit jako konzistentní rámec pro přístup k informacím mezi stroji. V oblasti označování součástek, výrobků nebo obalů v rámci závodu jsou CAB tiskárny etiket současné generace, jakož i etiketovací zařízení Ixora, již připravené k OPC UA. Jsou schopny spolupracovat s nadřazenými řídicími jednotkami.

Online správa tisku etiket

Zjišťovat stav tiskárny stisknutím tlačítka je již staromódní. Inteligentní zařízení dnes automaticky indikují, že chtějí být servisované nebo že materiál, na který se má tisknout resp. páska jsou krátké a musí být vyměněny. Je možné nahrát etikety na dálku, jakož i vyměňovat variabilní data pro tisk. Provozní parametry, jako např. výkon tiskové hlavy, její teplota nebo počet štítků, které se ještě mají vytisknout v aktuální roli, se zobrazí právě včas. Tiskárna přenáší informace do systému řízení podniku, který identifikuje a interpretuje informace a přímo iniciuje příslušné opatření.