Padělání ve výrobě: Jak se bránit

Padělání výrobků se v posledních letech rozrostlo na celém světě. Nejedná se přitom jen o spotřební zboží jako oblečení, obuv, módní doplňky, ale také o elektroniku, různé díly a součástky. Nárůst padělání je způsoben zvýšenou konkurencí a vnímanou potřebou získat zboží za nejnižší možné ceny. Dalším spoluviníkem je nárůst technologie 3D tisku, protože jednotlivé díly lze rychle a efektivně duplikovat.

Dopady padělání výrobků

Zvýšení míry padělání přináší s sebou i zvýšení jeho neblahých dopadů, a to zejména:

Nebezpečné výrobky – jelikož padělané zboží se obvykle vyrábí z nestandardních a levných částí a může dokonce obsahovat toxické látky, během používání těchto výrobků by se mohly vyskytnout zranění nebo zdravotní problémy.

Nezákonné činnosti – v mnoha případech padělání dochází k daňovým únikům, nevhodným pracovním podmínkám zaměstnanců či dokonce dětské práci.

Poškozování značky – společnosti mají pod svým jménem prezentovány nestandardní výrobky, které dlouhodobě poškozují jejich značku a snižují důvěru spotřebitelů v jejich originální produkty.

Jak chránit své podnikání před paděláním

Padělání má dalekosáhlé účinky, které mnoha způsoby poškozují společnost. Jak mohou výrobci zmírnit nebo odstranit hrozbu padělání? Jedním z klíčových způsobů, jak chránit svou firmu před paděláním, je použití laserového značení a gravírování na umísťování čárových kódů, sériových čísel, 2D kódů a log na různé části výrobků, aby zákazníci věděli, že pracují s oficiálním produktem, a také napomohou v úsilí o sledovatelnost.

Spolu s laserovým značením existují i ​​další kroky, které společnosti mohou podniknout na ochranu svých výrobků, mezi které patří:

  • Vzdělávání distribučních partnerů a zákazníků o hrozbě padělání.
  • Představení seznamu autorizovaných distributorů na vašem webu.
  • Rozhodnutí, jak budete interně přistupovat k padělaným výrobkům, které odhalíte, protože jejich karanténa a zabavení po jejich obdržení od zákazníka mohou být užitečné tak ke sledování jejich původu i pro použití jako důkaz v jakémkoliv soudním řízení.
  • Úzká spolupráce s orgány jako jsou celní orgány, ministerstvo vnitra, zda patentový úřad, zabraňují vstupu jakéhokoli padělaného zboží na trh.

Laserové značení = účinná ochrana proti padělání

Lasery se už nějaký čas využívají k boji proti padělání. Společnost LIFTEC, významný dodavatel technologií průmyslového značení, poskytuje v tomto směru na míru šité řešení včetně automatizace a robotizace celého značícího procesu.

Například pro významného výrobce komponentů pro automobilový průmysl navrhli a vyrobili komplexní pracoviště na označování domků laserem. Na začátku značícího procesu obsluha vloží díl do přípravku se snímačem, který zaručuje jeho správnou polohu. Po vyjmutí rukou z pracovní stanice se automaticky zavřou dveře a spustí se laserový popis

Po laserovém značení se 2D kód načte skenerem, aby se potvrdila správnost kódu a jeho čitelnost. Data se následně uloží s výsledkem čitelnosti kódu do PLC. Dveře se otevřou a obsluha vybere díl. Tento způsob značení je trvalý a po celou dobu životnosti dílu je tak zajištěna jeho zpětná dohledatelnost napříč všemi výrobními operacemi