Není laser jako laser

Poslední dobou pozorujeme výrazný vzestup laserových technologií. Tento trend je dán pokrokem v oboru, a to hlavně prodloužením životnosti laserových zdrojů se současně klesajícími náklady. Lze předpokládat, že lasery budou do budoucna dominovat ve způsobu označování výrobků. Důvod tohoto trendu je zcela jasný – provoz a údržba laserů je jednodušší a levnější.

V oblasti laserové technologie disponujeme širokou nabídkou řešení pro průmyslové značení výrobků všech materiálů. V portfoliu máme kontinuální CO2 lasery na vlnové délce 9 300 nm – 10 600 nm, pulzní lasery, které fungují na vlnové délce do 1 064 nm (pevnolátkové i vláknové). Nechybí ani lasery s tzv. MOPA zdrojem. Jedná se o univerzální vláknové lasery s proměnnou délkou pulzu (5 – 250 ns), které jsou vhodné pro značení mnoha druhů materiálů.

Specifikace laserů. Velmi zjednodušeně se dá říct, že čím nižší vlnová délka laseru je, tím je laser dražší, avšak také zvládne označit více typů materiálů a tolik tepelně nezatěžuje značený produkt.

Green a UV lasery

Součástí naší nabídky jsou také specifické tzv. green lasery, které pracují na vlnové délce 532 nm, a UV lasery, které pracují na vlnové délce 355 nm. Obecně řečeno, čím nižší vlnová délka, tím vyšší je cena, ale také možnost označit více typů materiálů s menší tepelnou zátěží.

3D lasery

V minulosti nebylo snadné značit členité, popř. válcové předměty, protože bylo nutné s daným předmětem nebo s laserem manipulovat. Značící lasery totiž musely být zaostřené na konstantní ohniskovou vzdálenost od předmětu. Nyní je vše jinak. Dnes nabízíme zákazníkům 3D lasery od společnosti Abmark, které bez použití externích os zvládají označit předmět o rozdílné výšce ±100 mm při použití čočky s popisovým polem 200 x 200 mm. Tyto lasery se používají pro značení členitějších, popř. válcových dílů. Zajímavostí při srovnání standardního a 3D laseru je to, že druhý zmiňovaný má delší laserovou hlavu. Ta v sobě ukrývá pohyblivý „beam expander“. Zakoupit od nás můžete 3D lasery značky Abmark, kterou v České republice výhradně zastupujeme.

Delší laserová hlava

A jaký je rozdíl mezi standardním a 3D laserem? Ten poznáte na první pohled: laserová hlava 3D laseru je delší, protože obsahuje pohyblivý „beam expander“. Rozdíl jasně vidíte na obrázku laserů značky Abmark, kterou naše společnost Liftec v České republice výhradně zastupuje.

 3D laser Abmark

Software pro ovládání 3D laseru

Zprávy pro značení se vytvářejí ve standardním softwaru pro ovládání laseru. Ten umožňuje import 3D dat nejčastěji ve formátu .stp. V 3D modelu pouze vyberete oblast, kde požadujete značení a ovládací software si se vším sám poradí. Při integraci do výrobních linek laser komunikuje s PLC po sběrnici PROFINET. Předměty lze značit i mimo výrobní linky, protože tyto lasery dokážeme integrovat do uzavřených značících stanic.