Nová perspektiva: co všechno “uvidíte” se strojovým viděním

Strojové vidění je vcelku flexibilní nástroj, který můžete využít mnoha způsoby. Zkontrolujete s nimi kvalitu výrobku, který právě sjel z linky. Nebo třeba to, jestli jste výrobek správně označili. Se strojovým viděním získáte jistotu. Funguje přesně a spolehlivě. A navíc šetří čas. 

Strojové vidění pokaždé jinak 

Základ vždy představuje kamera a senzor. Bez těch se žádné zařízení neobejde. Rozsah funkcí – aneb toho, co strojové vidění “umí” – se pak nastavuje podle toho, jaké požadavky a potřeby zadavatel pro svoji výrobu má. Do ovládacího následně definujeme softwaru logaritmus, který hodnocení vašich výrobků provádí. 

Strojovým viděním lze kontrolovat barevnost produktů, různé poruchy nebo vady na materiálech, případně správné použití hmot jako lepidel, laků nebo průmyslových past. 

Hodnocení kvality výrobku a kvality provedení průmyslového značení lze díky strojovému vidění také spojit, respektive je logicky navázat. Pokud výrobek projde hodnocením jako vyhovující, opatří značící zařízení výrobek příslušným údajem – například QR kódem – a odešle jej na balírnu. Pokud strojové vidění naopak nalezne vadu, výrobek okamžitě sjede z pásu a zapadne mezi vadné kusy. K označení vadného výrobku tak vůbec nedojde. Zdánlivě nepatrná úspora ovšem v čase představuje rozumný hospodárný krok. 

Strojové vidění a přesnost nad přesnost 

Mimořádnou přesností se vyznačují takzvané 3D skenery. Jde o vůbec nejpřesnější způsob, jak parametry libovolných produktů kontrolovat. 3D skener ohlídá nejen rozměry, tvar či povrch, ale v podstatě jakýkoliv detail, který je pro montáž či další výrobní postup zásadní. A když detail, tak opravdu detail. 3D skenery umí rozlišovat odchylky od standardu v rámci mikronů. 

Hledáte spolehlivé zařízení pro kontrolu? My ho pro vás sestavíme.