Couth 150 x 100

Mikroúder 150×100 je určen pro značení velkých ploch.

Pneumatická, případně elektromagnetická verze značící jehly umožňuje pomocí vysoké frekvence přesně umístěných mikrobodů značení široké škály znaků, tvarů, 2D kódů apod.

Zprávy se ukládají do paměti zařízení a nesou si sebou informaci o požadovaných parametrech značení (rychlost, hloubka, počet úderů apod.).

O společnosti Couth

Category: Tag: