Couth 72 x 35

Mikroúder 72×35 verze deep marking je určen pro značení menších ploch do maximální možné hloubky při zachování velmi kompaktních rozměrů celého zařízení.

Celý systém je možné umístit na robota pro maximální variabilitu značení.

Pneumatická verze značící jehly N34SB umožňuje pomocí vysoké frekvence přesně umístěných mikrobodů značení široké škály znaků, tvarů, 2D kódů apod.

O společnosti Couth

Category: Tag: