Couth 90 x 60

Mikroúder 90×60 je určen zejména pro značení větších ploch.

Pneumatická, případně elektromagnetická verze značící jehly umožňuje pomocí vysoké frekvence přesně umístěných mikrobodů značení široké škály znaků, tvarů, 2D kódů apod.

Zprávy se ukládají do paměti zařízení a nesou si sebou informaci o požadovaných parametrech značení (rychlost, hloubka, počet úderů apod.).

O společnosti Couth

Category: Tag: