Průmyslové značení na míru: vyhněte se nejčastějším chybám

V různých oblastech výroby, v běžném supermarketu i například v lékárně se setkáváme s průmyslovým značením různé kvality. Od špičkového provedení, kterému se nedá nic vytknout, přes méně zdařilé až po odstrašující případy, nad nimiž člověk nechápavě kroutí hlavou. Co vede k chybám v průmyslovém značení a jak se jim vyvarovat? 

Nahodilost se nevyplácí 

Běžného spotřebitele nejčastěji zajímá jeden konkrétní druh průmyslového značení, a sice datum spotřeby na potravinách. Podobu a parametry data spotřeby upravuje příslušná vyhláška ministerstva zemědělství. Ta výrobcům nařizuje, co všechno se musí na obalech objevit, jaké informace musí výrobce na produktu či polotovaru uvést. 

„Údaje uvedené v § 6 až 8 zákona musí být pro spotřebitele srozumitelné, uvedené na viditelném místě, snadno čitelné, nezakryté nebo nepřerušené jinými údaji, nesmazatelné a vyjádřené v nekódované formě, s výjimkou označení šarže…“ Vyhláška se k podobě, umístění a podobě značení nevyjadřuje nijak konkrétně, a přesto vcelku jasně. Značení musí být dobře viditelné a čitelné a spotřebiteli nesmí činit potíže zjistit, kdy výrobek expiruje.

Přesto občas vidíme na etiketách zkosené písmo, které znesnadňuje čtení, sem tam část údajů chybí, někdy bývá značení částečně rozmazané a stává se, že jde z povrchu materiálu jednoduše setřít.

Prim hraje materiál a technologie

Zkosení a chybějící část údajů bývají způsobené chybou podavače. Nikdo a nic není zkrátka neomylné. Ani technika. Soustavně nečitelné, rozmazané a snadno odstranitelné značení má však na svědomí špatně zvolená technologie, nekvalitní barva, zařízení nebo vše dohromady. Pokud ve vlastním provozu narážíte na chybné značení podezřele často, zvažte výměnu technologie. Stroje nejsou jen neomylné, ale ani nesmrtelné. Co fungovalo dříve, nemusí fungovat navěky. S moderní inkoustovou tiskárnou dosáhnete bezchybného výsledku. 

Pokud je pro vás průmyslové značení aktuálním tématem, ozvěte se nám. Probereme s vámi pro a proti jednotlivých technologií a navrhneme optimální řešení s výhodnou cenou. Nejsme žádní začátečníci, jsme zkušení dodavatelé s třicetiletou tradicí. Rádi vás o tom přesvědčíme. 

Když značení, tak Liftec.