Označování produktů pomocí aplikátorů etiket

Etiketace produktů je klíčovým prvkem v každém podniku, který se zabývá výrobním a distribučním procesem. Aplikátory etiket se stávají nedocenitelným nástrojem, který umožňuje výrobcům aplikovat etikety na různé typy produktů efektivně a přesně.

Pojďme se podívat na základní rozdělení aplikátorů etiket. Do dvou hlavních kategorií spadají aplikátory s dotiskem a aplikátory bez dotisku. Naše společnost nabízí široký výběr aplikátorů z obou těchto základních skupin.

Aplikátory etiket s dotiskem

Aplikátory etiket s dotiskem jsou vybaveny integrovaným tiskovým modulem. Ten umožňuje tisknout variabilní údaje, jako například sériová čísla, datum expirace nebo čárové kódy, přímo na etiketu v okamžiku, kdy je aplikována na produkt.

To poskytuje výrobcům a distribučním společnostem flexibilitu a možnost snadno aktualizovat informace na etiketách bez nutnosti skladování velkého množství předtištěných etiket s různými údaji. Aplikace etiket s dotiskem je často využívána v průmyslových odvětvích, jako jsou potravinářství, farmacie, kosmetika a logistika, kde je důležité personalizované označování produktů v reálném čase během jejich výroby nebo balení.

Aplikátory etiket bez dotisku

Při aplikaci etiket bez dotisku jsou etikety aplikovány na produkty bez současného tištění variabilních údajů. To znamená, že etikety jsou předem tištěny s konstantními informacemi, jako jsou loga, názvy produktů nebo grafické prvky, a poté jsou aplikovány na produkty pomocí aplikátorů bez dotisku.

Tento přístup se často používá v logistice, balení potravin a dalších odvětvích, kde je důležitá rychlost a přesnost aplikace etiket. Také v situacích, kde není potřeba často měnit variabilní údaje na etiketách, nebo kde je možné tyto údaje přidat později jiným způsobem, jako je ruční nálepka nebo další automatizované procesy po aplikaci etiket.

Paletová aplikace etiket

Během paletové aplikace jsou etikety aplikovány na palety nebo zboží na paletách. Tento proces je důležitý zejména v logistických a distribučních centrech, kde je potřeba správně označit a identifikovat palety a jejich obsah pro správné uspořádání, sledování a manipulaci během skladování a přepravy.

Aplikace je prováděna paletovými aplikátory etiket, což jsou zařízení navržená speciálně pro tuto úlohu a jsou schopna aplikovat etikety na palety různými způsoby, jako jsou aplikace z jedné strany, z více stran nebo dokonce během pohybu palety. Tento proces umožňuje rychlé a efektivní označování palet s minimálním zásahem lidské práce.

Více o konkrétním řešení paletové aplikace se dozvíte v dalším článku našeho blogu.

Vysokorychlostní aplikátory etiket

Pro ty, kteří potřebují ještě rychlejší řešení, nabízíme aplikátory schopné vysokorychlostní aplikace etiket v rychlostech kolem 120 m/min. Tato technologie je vhodná pro průmyslové aplikace, kde je důležitá maximální efektivita a minimalizace času stráveného označováním produktů.